• Logo Annadal

Mirian Janssen - Huppertz

Mirian is in onze praktijk werkzaam als praktijkondersteuner. Ze is aanwezig op de dinsdag, donderdag en vrijdag.

Zij woont samen met haar echtgenoot en 3 dochters in Buchten.

Sinds 1993 is ze werkzaam in de zorg als ziekenverzorgster. In 1997 is ze begonnen aan de opleiding tot verpleegkundige in het MUMC+, welke ze succesvol heeft afgerond.

In 2016 heeft ze de post-HBO praktijkondersteuner opleiding gevolgd en in 2017 heeft ze deze afgerond.

Sinds 2017 is ze met heel veel plezier werkzaam in onze praktijk. Haar grootste affiniteit heeft ze met de ouderenzorg, ze zorgt voor de regelmatige controles bij ouderen die als kwetsbaar worden gezien.

Daarnaast zorgt ze voor de controles van de diabetes-, cardiovasculaire- (hart en vaat) en asmta/COPD-zorg. Ook voor het stoppen met roken kunt u bij haar terecht.

 

Big nummer: 49060433130

Tip

Tel tot 3 voor u belt

De huisartsenpost wordt steeds drukker. Te druk. Daar kan zowel huisarts als patiënt iets aan doen, betoogt huisarts Pieter Barnhoorn.